Imago metoden

Camilla berättar här i denna filmen om vad kärleksfokus och Imago innebär i korthet:

 

Camilla arbetar utifrån Imago metoden som bland annat har som syfte att upptäcka glädjen och potentialen i en kärleksrelation. Imago är utvecklat av familjeterapeuten Harville Henrix och hans fru, Helen Hunt. Den integrerar beteendepsykologi, kognitiv psykologi, gestaltterapi, attachment theory och systemteori.

 

Love in Focus - Imago Par terapi

Skapa en medveten och djup relation

Metod

Imago metoden ger dig verktygen att skapa en medveten och djup relation med din partner, men också kartan som visar var ni är, vart ni är på väg och hur ni ska nå det ni önskar. Inom Imago ser vi kärleken som ett känslomässigt, empatiskt, icke-dömande band som vi väljer, ger näring till och skapar.

Med Imago arbetar ni både med att förstå mer om era problem eller konflikter men också med att bygga och förstärka det positiva genom t ex återromantiserings-övningar. Fokus är en dialog som gör att ni lär er ett nytt sätt att kommunicera med varandra och skapa mer empati och en ökad intimitet mellan er.

Dialog med spegling är en grund och ni kommer att både få jobba med skrivövningar, egna reflektioner men framför allt många gemensamma aktiviteter både i att stärka det positiva och att hitta nya sätt att kommunicera kring det som känns svårare.

Imago passar alla par men om ett beroende av något slag eller våld finns med i relationen finns andra metoder att rekommendera.

 

Skilsmässor

Skilsmässofrekvensen är drygt 50% för förstagångsäktenskap och närmare 70% för andragångsäktenskap. Många gånger är inte lösningen att lämna en partner för en annan, i alla fall inte utan att lära sig mer om sig själv och varför vi har hamnat där vi är. Att ha en djup, passionerad och intim kärleksrelation under en lång tid är möjligt! Vi behöver bara lära oss hur vi kan skapa och vårda den.

 

Kärleksrelationer

Vi ägnar ofta mycket tid och pengar åt att vårda våra saker men alldeles för lite tid till att vårda den trädgård som finns emellan oss i paret. Den trädgården behöver rensas på ogräs, gräset klippas, plantorna gödslas och också planteras nya plantor. Ändå tror vi att våra par-relationer ska fungera av sig självt utan ansträngning. En del par har ett fokus på att prestera och gör en massa så att de slipper möta sig själva och sin partner. Vi vill helst kunna kontrollera och styra livet och förnekar ibland att vi kan känna ilska, sorg, rädsla och smärta som är en naturlig del av livet.

Love in focus - Imago Par terapi

Förverkliga er dröm om en mer kärleksfull relation

Vårt samhälle hyllar också de starka, samtidigt längtar många efter att få vara svaga och beroende av en partner men kommunikation, konflikthantering och förmågan att känna empati är ofta en utmaning för oss i en kärleksrelation. Eller att hålla lågan vid liv och skapa spänning och glädje i utrymmet som finns mellan oss. En välmående par-relation hänger, enligt forskningen, ihop med psykologisk och fysiologisk hälsa och att finna den djupare intimiteten i en kärleksrelation kan också vara djupt läkande och utvecklande. Ta steget och förverkliga er dröm om en mer kärleksfull, stödjande, sann mer medveten kärleksrelation!

 

Love in Focus erbjuder

  • E-programmet 8 veckors par-fokus i 8 delar med ljudfiler ni mailar Camilla och får stöd i.
  • Privata sessioner välj att kombinera en semester i Thailand med att jobba intensivt med er relation under 1-3 veckor nästa vinter.

 

upp

Följ Love in Focus på webben

www.loveinfocus.net | Camilla Lebert Hirvi | Relationsterapeut | Livsdesigner | Ledarskapscoach | Terapeut | Imago Metoden | Parterapi | E-program Par-Fokus | Privata Sessioner | Webinar | Gratis Mejlserie | Inspiration | Relationsinsikt | Kärleksrelation | Gratis Prova På Session | Online Program | Relationer | Gratis Webinar | Kommunikationsverktyg | E-Programmet | Par Terapi | Övningar | Blogg | Imago-Metoden |